Kontakt

MKS Consulta, s.r.o.

Majoránová 2
821 07 Bratislava
mobil: 0948 777 220, 0903 700 748
e-mail: katarina.sarkova@mksconsulta.sk
e-mail: michal.sarka@mksconsulta.sk

Pobočka:

Námestie odborárov 7
935 21 Tlmače
mobil: 0948 777 220, 0903 700 748
e-mail: katarina.sarkova@mksconsulta.sk
e-mail: michal.sarka@mksconsulta.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 45 543 534
DIČ: 2023031956
IČ DPH: SK2023031956

Registrácia spoločnosti:

Obchodný register OS Bratislava I,
Oddiel Sro., Vl.č. 64878/B