Účtovníctvo

Naša spoločnosť MKS Consulta, s.r.o. sa zaoberá kompletným vedením podvojného a jednoduchého účtovníctva v súlade s platnými účtovnými a právnymi zákonmi a predpismi, vrátane miezd a personalistiky.

Sme členmi CUS - Centrum účtovníkov Slovenska.

Našim cieľom je odbremeniť klientov od sledovanie stále sa meniacich zákonov, aby sa mohli plne venovať svojmu podnikaniu.
Poskytujeme im vysoko kvalifikované služby v oblasti daňového, účtovného a finančného poradenstva a zároveň zabezpečujeme audítorské služby a právne poradenstvo prostredníctvom skúsených odborníkov.

Prečo by ste mali zveriť spracovanie Vášho účtovníctva našej spoločnosti?

Pre zabezpečenie vysokej kvality našich služieb je kolektív systematicky vzdelávaný formou školení, seminárov, štúdiom odbornej literatúry a právnych predpisov. Firma je poistená na škody spôsobené klientovi z titulu predmetu činnosti.

Našou prioritou je Vaša spokojnosť.